Læs mere om Denis Viet og hans investeringsfirma Solix Group her - Denis Viet er en kompetent erhvervsmand

Denis Viet er en dansk erhvervsmand, som i mange år har været en indflydelsesrig karakter i det danske erhvervsliv. Læs mere om Denis Viet her.

Denis Viet er stifter af Solix Group

Denis Viet er en dansk forretningsmand, som allerede da han sad som strategisk konsulent for Intermediate Capital Group i London stod i spidsen for nogle yderst gode investeringer i bl.a. en Roskilde baseret tech-virksomhed, som skulle indbringe en fortjeneste på et trecifret millionbeløb til Intermediate Capital Group. Denis Viet har talent for investeringer, og det samme har hans svenske forretningspartner Johan Cervin, som han har startet Solix Group med. De to har hver deres indgående kendskab til hhv. det danske og det svenske marked, og deres evner sammen er en unik kombination, som giver dem nogle stærke fordele i forhold til at se markedets bevægelser i både Danmark og Sverige samtidig. Denis Viet har med Solix Group bl.a. opkøbt Cembrit, en Aalborg-baseret producent af fibercement, som allerede har over 1100 ansatte i over 20 lande rundt omkring i hele verden. Denis Viet har i Cembrit set et endnu større potentiale og med målrettede investeringer, knivskarpe og langsigtede forretningsplaner og investeringsplaner har Solix Group sat sig for at få Cembrit til at vokse og få dem til at sætte sig endnu tungere på byggebranchen med deres totalinstallationsløsninger, som målrettes beboelses- og byggebranchen. Solix Group tager altid majoritetsposten, og er ejer af alle deres gruppeselskaber. De udpeger en stærk og skræddersyet bestyrelse, som har til opgave at udpege den daglige ledelse. I et tæt samarbejde med ledelsen lægges fremtidsplanerne og optegnes visionerne for virksomheden, og ledelsen tildeles stor autonomi i forhold til selskabets daglige drift. Denis Viet har sammen med Johan Cervin skabt noget helt unikt, og deres investeringsvirksomhed tager primært danske og svenske virksomheder i overvejelse, som omsætter for over 500.000.000 kr. årligt. De har mange forskellige gruppevirksomheder, og den simple struktur i Solix Group gør det muligt for dem at handle hurtigt og agilt på, hvordan markedet udvikler sig og hvilke nødvendige beslutninger og problemstillinger de respektive gruppeselskaber måtte komme til at stå over for.

Den dygtige og erfarne erhvervsmand Denis Viet

Denis Viet er en dansk erhvervsmand, som har gjort sig til en indflydelsesrig person i dansk erhvervsliv. Han er medlem af flere bestyrelser og er direktør i Solix Group, et investeringsselskab som arbejder på tværs af Danmark og Sverige. Som erhvervsmand gjorde Denis Viet sig hurtigt bemærket internationalt, da han har helt særlige evner som investor og er ekspert i at se, hvad der rører sig på markedet, og hvor man skal slå til med sine investeringer. Desuden har han startet Viet-Jacobsens Fond, som støtter forskellige formål, som Denis Viet har fundet vigtige. Fonden støtter bl.a. projekter for børn, der kommer fra ikke-ressourcestærke baggrunde, og det kan både være områder eller familier. Alle børn skal vide, at de har en enormt høj værdi for samfundet, og at de kan opnå det, de vil her i livet. Nogle børn har brug for et ekstra puf i ryggen, for at nå til den erkendelse; for at lære at hvis de sætter høje ambitioner og arbejder hårdt for at indfri deres drømme, så skal det nok lykkes. Viet-Jacobsens Fond støtter formål, der hjælper børn til at få den slags succesoplevelser, der giver dem selvtillid og selvværd. Fonden støtter også veteranformål, som skal være med til at hjælpe danske krigsveteraner med at få en god tilværelse. Som erhvervsmand mener Denis Viet at de danske veteraner - som vender hjem fra de områder, hvor Danmark fører krig - er en guldgrube, da deres erfaringer og kompetencer er helt unikke og sagtens kan bruges og værdsættes på arbejdsmarkedet. Desværre er der veteraner, som ender udenfor arbejdsmarkedet på grund af deres psykiske eller fysiske mén, men Viet-Jacobsens Fond støtter formål og projekter, som skal reintegrere veteranerne og hjælpe dem til en bedre tilværelse. Fonden støtter også unge imellem 18 og 30 år, som vil tage videregående uddannelser i udlandet, og som har brug for økonomisk støtte til deres udenlandsophold.