Tvangsfjernelse.com – Information om tvangsfjernelse og § 54 støtteperson

Advokatfirmaet Strauss & Garlik hjælper forældre, børn og familier, der trues med sager vedrørende tvangsfjernelse. Advokathjælp i forbindelse med tvangsfjernelsessager er en ret – og derfor gratis. Ved Strauss & Garlik står en lang række specialister i tvangsfjernelse derfor klar med gratis rådgivning til dig, der er i kontakt med kommunen vedrørende tiltag om tvangsfjernelse.

Få hjælp til hjemgivelse af en advokat fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik

En tvangsfjernelse af børn sker efter at kommunens Børn- og Ungeudvalg har vurderet, at barnet ikke længere kan blive boende hos sin forældre uden at tage alvorligt skade af det. Tvangsfjernelse besluttes derfor ikke af din sagsrådgiver, men af et eksternt udvalg, der vurderer sagens forløb. En advokat som støtte i din specifikke sag, kan derfor vise sig utroligt fordelagtig når det handler om at varetage dine interesser, samt at sikre ordentlig dokumentation og papirarbejde. Er tvangsfjernelse allerede sket, er det også altid en mulighed at søge om hjemgivelse. Også på dette punkt kan dygtige advokater fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik hjælpe dig på vej mod en samlet familie igen.

En § 54 støtteperson svarer på spørgsmål om frivillig anbringelse og tvangsfjernelse

Er det blevet besluttet at en tvangsfjernelse skal ske, har du som en del af processen ret til en § 54 støtteperson. En § 54 støtteperson er en neutral fagperson, hvilket vil sige neutral i forhold til kommunen, anbringelsesstedet og barnet. Denne fagperson hjælper med opgaver eller spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med enten frivillig anbringelse eller tvangsfjernelse. En § 54 støtteperson er derfor ment som støtte til dig som forælder og er selvfølgelig betalt af kommunen, hvis denne bevilger, at der er behov for dette. Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik kommer mange advokater i kontakt med mange § 54 støttepersoner, og har derfor kontakt til kompetente personer, der sagtens kan henvises til, hvis du skulle for brug for dette.

www.tvangsfjernelse.com finder du masser af information om retten til en § 54 støtteperson og tvangsfjernelse generelt. Advokatfirmaet Strauss & Garlik er derfor aldrig længere væk en et klik eller et opkald på 87 80 12 68.